Struktury z cyrkonu mają zastosowanie jako podbudowy pod:

  • korony na wkładach k-k.
  • korony na zębach
  • korony na implantach
  • pierwotne korony teleskopowe
  • mosty klasyczne do 16 pkt
  • mosty inlayowe

System Cercon został opracowany przez naukowców szwajcarskich. W procesie CAD/CAM kształt modelu zębów pacjenta jest zeskanowany przez laser-Cercon Eye. Technik wykorzystuje dane przekazane przez laser do komputera i wirtualnie projektuje uzupełnienie. Następnie dane trafiają do bardzo precyzyjnej frezarki, która rzeźbi kształt uzupełnienia w sztabce z tlenku cyrkonu. Po wyfrezowaniu most lub korona zostają poddane synteryzacji.